Avis de marché - secteurs spéciaux

TR 012330 : Uitrustingswerken spoorverbinding Schuman - Josaphat : bouwkundige werken/metalen draagstructuur (gemeente Schaarbeek)

Travaux
Date publication
30-03-2015
Date limite
23-04-2015 12:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Directie Build | 1060 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45223100 - Assemblage de structures en métal
45223210 - Ossatures métalliques
Contenu bref
De opdracht TR 012330 bestaat hoofdzakelijk uit het leveren en plaatsen van:
• Metalen draagstructuur en opvangconstructie voor het infiltratiewater in ondergrondse verbinding tussen de lijn 161A en 26 nabij Meiser.
• Herstelling waterdichte bekleding.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: F2
truck tower-crane sharing