Avis d’attribution de marché

GEBOUW EN TECHNIEKEN

Travaux
Date publication
21-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
De Brusselse Keukens - Publiekrechtelijke Vereniging | 1020 Brussel, BE | Organisme de droit public | De heer Alex Vanneste
Codes sujets (CPV)
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
Contenu bref
Deze opdracht betreft de renovatie en aanpassing van een centrale productie-eenheid (in koude lijn) die midden maart operationeel moet zijn.
Prix

Lot 1: Bijzondere technieken

Entreprises
Aucune attribution trouvée

Lot 2: Architectuur

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing