Aankondiging van een opdracht

Riolering- en wegenwerken verkavelingen Tijmvoetweg - Kerremansheide en Rozenstraat

Werken
Publicatie datum
26-03-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Zemst | 1980 Zemst, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Korte inhoud
Riolering- en wegenwerken verkavelingen Tijmvoetweg - Kerremansheide en Rozenstraat
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* attest RSZ
* attest erkenning en registratie

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een verklaring aangaande studie- en beroepskwalificaties van de leidende ambtenaar der werken
Een referentielijst van soortgelijke werken gedurende de laatste drie jaar
Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk.
Minimum vereisten
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2
E (Burgerlijke bouwkunde) , Klasse 2
truck tower-crane sharing