Avis d’attribution de marché

Drongengoed – Heideherstel Fase 2

Travaux
Date publication
25-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Agentschap voor Natuur en Bos | 1000 Brussel, BE | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45112500 - Travaux de terrassement
77200000 - Services sylvicoles
Contenu bref
Grondwerken in het kader van een heideherstel in het Drongengoed.
De werken omvatten:
- Stronkenfrezen
- Plaggen en afvoeren van het plagsel
- Afgraven van de toplaag van een terrein
- Graven van vennen
- Opwerpen van stuifheuvels
- Aanpassen van greppelpatronen en maken van toegangen over grachten
- Afgraven van dreven of ophogen van dreven
truck tower-crane sharing