Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Avis de marché simplifié

OUDENAARDE - REGIE DER GEBOUWEN - Herstellingen aan gevels-schrijnwerk

OUDENAARDE - REGIE DER GEBOUWEN - Herstellingen aan gevels-schrijnwerk

Datum van verzending van deze aankondiging
03-04-2020
Publicatiedatum
03-04-2020
Deadline
07-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Opdrachtcodes (CPV)
45443000 - Gevelwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frederick Zwaenepoel
Telefoon
+32 479439446
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371639