Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Avis de marché simplifié

Hasselt – Federale Politie – Aanpassen nooddeur

Hasselt – Federale Politie – Aanpassen nooddeur

Datum van verzending van deze aankondiging
30-04-2020
Publicatiedatum
30-04-2020
Deadline
26-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1b
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Schouterden Peter
Telefoon
+32 11771820
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374146