Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Lolanden fase 2 sloop van gebouwen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
27-04-2020
Date limite
25-05-2020 14:07
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Dijledal CVBA SO | 3000 Leuven, BE | Logement et équipements collectifs | De heer Daniel Veestraeten
Codes sujets (CPV)
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Contenu bref
De opdracht gaat over het slopen van 3 woongebouw clusters. Het betreft gebouwen Lolanden nrs. 2-4-6-8-10-12-24.
Description
Description
De opdracht gaat over het slopen van 3 woongebouw clusters. Het betreft gebouwen Lolanden nrs. 2-4-6-8-10-12-24.
Durée
90 jours
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan de vereisten inzake erkenning en registratie.
Au minimum
1. zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij aan de volgende minimumeisen voldoet:
Au minimum
1. zie bestek
Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 3
truck tower-crane sharing