Avis de marché

GERAARDSBERGEN: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Ooievaarsnest'

Travaux
Date publication
30-04-2020
Date limite
02-06-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen | 1000 Brussel, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
a. Uitvoeren van topografische verrichtingen.
b. Rooien van beplantingen.
c. Grondwerken voor de aardebaan.
d. Aanleggen van funderingen.
e. Aanleggen van straatgoten en trottoirbanden.
f. Plaatsen van straatkolken en hun aansluitingen.
g. Aanleggen van bestratingen van voetpaden, parkeerplaatsen, opritten.
h. Beplantingen.
i. Grasbezaaiingen.
j. Werfsignalisatie.
k. Het onderhoud van de groenzones en beplantingen gedurende de waarborgtermijn.
Description
Description
Geraardsbergen: Aanleg publieke ruimte voor het project 'Ooievaarsnest'
Durée
40 jours
Codes de région (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Critères d'attribution
Prix: 100
truck tower-crane sharing