Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Het aanleggen van de buitenruimte van het nieuwe woonzorgcentrum ter hoogte van de Poelstraat te Merelbeke - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
07-04-2020
Date limite
29-04-2020 08:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Merelbeke | 9820 Merelbeke, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Lenie Van Heesvelde
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
Het aanleggen van de buitenruimte van het nieuwe woonzorgcentrum ter hoogte van de Poelstraat te Merelbeke
Description
Description
Het aanleggen van de buitenruimte van het nieuwe woonzorgcentrum ter hoogte van de Poelstraat te Merelbeke
Durée
40 jours
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 (zie bijlage B).
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1
truck tower-crane sharing