Avis de marché

Slibruiming van de Meirebeek.

Travaux
Date publication
30-09-2020
Date limite
03-11-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Vlaamse Milieumaatschappij | 9300 Aalst, BE | Autorité régionale ou locale | Environnement | Koen Van Driessen
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Contenu bref
Deze aanneming omvat voornamelijk:
- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie.
- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.
- Het grondig ruimen van de vijvers op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.
- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.
- De onmiddellijke afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een verwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats.
- De definitieve herbestemming van de ruimingsproducten.
- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post “voorbehouden som”
- Het optimaliseren van de vistrap door de aanleg van 3 bijkomende trappen
Description
Description
Deze aanneming omvat voornamelijk:
- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie.
- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.
- Het grondig ruimen van de vijvers op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.
- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.
- De onmiddellijke afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een verwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats.
- De definitieve herbestemming van de ruimingsproducten.
- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post “voorbehouden som”
- Het optimaliseren van de vistrap door de aanleg van 3 bijkomende trappen
Durée
90 jours
Codes de région (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zie bestek.
truck tower-crane sharing