Avis de marché

Vernieuwen voet- en fietspaden in verschillende straten 2020 – 2021 - 2022

Travaux
Date publication
02-04-2020
Date limite
12-05-2020 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Niel | 2845 Niel, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Bart Leemans
Codes sujets (CPV)
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
Contenu bref
Voorwerp van deze werken: Heraanleggen van voetpaden in diverse straten - dienstjaren 2020 – 2021 - 2022.
De hoofdopdracht omvat het heraanleggen van bestaande voetpaden op openbaar domein. Deze opdracht wordt opgedeeld in deelopdrachten.
Voor kleinere werken met hoeveelheden < dan 15 m² of met een lengte < dan 15 lm mag een meerprijs worden aangerekend. In de meetstaat wordt hiervoor een aparte post voorzien.
Voor de heraanleg van het voetpad gaat de gemeente vooraf na of de bewoners een geveltuintje wensen.
De deelopdrachten die op afroep gebeuren worden door de aanbestedende overheid bepaald en omschreven. Hierbij wordt ook vermeld of er geveltuintjes, groenstroken of boomvakken moeten voorzien worden.
Description
Description
Voorwerp van deze werken: Heraanleggen van voetpaden in diverse straten - dienstjaren 2020 – 2021 - 2022.
De hoofdopdracht omvat het heraanleggen van bestaande voetpaden op openbaar domein. Deze opdracht wordt opgedeeld in deelopdrachten.
Voor kleinere werken met hoeveelheden < dan 15 m² of met een lengte < dan 15 lm mag een meerprijs worden aangerekend. In de meetstaat wordt hiervoor een aparte post voorzien.
Voor de heraanleg van het voetpad gaat de gemeente vooraf na of de bewoners een geveltuintje wensen.
De deelopdrachten die op afroep gebeuren worden door de aanbestedende overheid bepaald en omschreven. Hierbij wordt ook vermeld of er geveltuintjes, groenstroken of boomvakken moeten voorzien worden.
Durée
33 mois
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 85
Qualité: Standaard looptijd - Standaard looptijd
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Aanwezig zijn

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Au minimum
1. 3 referenties
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
truck tower-crane sharing