Avis de marché

Herbestemming oud rusthuis - Perceel 1.1: afbraak, ruwbouw en dakwerken

Travaux
Date publication
02-04-2020
Date limite
18-05-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Deinze | 9800 Deinze, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale | Mevrouw Cindy Stevelinck
Codes sujets (CPV)
45223220 - Travaux de gros œuvre
Contenu bref
Deze aanneming omvat de ruwbouwwerken en het “onder dak” brengen voor de verbouwing van het voormalig rusthuis. Dit gebouw bestaat uit een NEOGOTISCHE VLEUGEL (VLEUGEL KP-Karel Picquelaan) en een MODERNE VLEUGEL (VLEUGEL DD-Désiré Delcroixstraat)
Het perceel omvat (niet limitatief):
– afbraakwerken
– funderingswerken
– ruwbouwwerken
– timmerwerk
– dakwerken
– schilderwerken (beperkt)
– rioleringswerken
voor de volgende bouwdelen:
VLEUGEL DD:
Hier zijn 10 assistentiewoningen op verdieping 2 die in gebruik blijven. De nodige aandacht is te besteden hieraan bij planning, lawaaihinder, toegankelijkheid, veiligheid, evacuatie,...
Op het gelijkvloers en verdieping 1 worden meerdere ASSISTENTIEWONINGEN ingericht.
Verder komt er een KINDEROPVANG op het gelijkvloers.
Er worden nieuwe verbindingsgangen gemaakt , enerzijds met het nieuwe WZC (woonzorgcentrum), anderzijds met de NEOGOTISCHE VLEUGEL -KP langs de parkingzijde.
VLEUGEL KP:
Een voormalige aanbouw tussen beide vleugels wordt afgebroken alsook het oude liftvolume.
Waar afbraak uit deze en vorige bouwfasen heeft plaatsgevonden, wordt de gevels gerestaureerd naar oorspronkelijke staat.
Op het gelijkvloers wordt een gedeelte ingericht als extra ruimte voor de WERKING van het WZC.
Ook hier worden op het gelijkvloers en verdieping 1 meerdere ASSISTENTIEWONINGEN ingericht.
Het dak van de KAPEL wordt vernieuwd, de gevel wordt gerestaureerd en voorzien van een aantal grote ramen.
Deze opdracht omvat 1 perceel.
UItvoeringstermijn:
Gebouw DD: 150 werkdagen
Totaal perceel (gebouw DD en gebouw KP): 200 werkdagen
Description
Description
Deze aanneming omvat de ruwbouwwerken en het “onder dak” brengen voor de verbouwing van het voormalig rusthuis. Dit gebouw bestaat uit een NEOGOTISCHE VLEUGEL (VLEUGEL KP-Karel Picquelaan) en een MODERNE VLEUGEL (VLEUGEL DD-Désiré Delcroixstraat)
Het perceel omvat (niet limitatief):
– afbraakwerken
– funderingswerken
– ruwbouwwerken
– timmerwerk
– dakwerken
– schilderwerken (beperkt)
– rioleringswerken
voor de volgende bouwdelen:
VLEUGEL DD:
Hier zijn 10 assistentiewoningen op verdieping 2 die in gebruik blijven. De nodige aandacht is te besteden hieraan bij planning, lawaaihinder, toegankelijkheid, veiligheid, evacuatie,...
Op het gelijkvloers en verdieping 1 worden meerdere ASSISTENTIEWONINGEN ingericht.
Verder komt er een KINDEROPVANG op het gelijkvloers.
Er worden nieuwe verbindingsgangen gemaakt , enerzijds met het nieuwe WZC (woonzorgcentrum), anderzijds met de NEOGOTISCHE VLEUGEL -KP langs de parkingzijde.
VLEUGEL KP:
Een voormalige aanbouw tussen beide vleugels wordt afgebroken alsook het oude liftvolume.
Waar afbraak uit deze en vorige bouwfasen heeft plaatsgevonden, wordt de gevels gerestaureerd naar oorspronkelijke staat.
Op het gelijkvloers wordt een gedeelte ingericht als extra ruimte voor de WERKING van het WZC.
Ook hier worden op het gelijkvloers en verdieping 1 meerdere ASSISTENTIEWONINGEN ingericht.
Het dak van de KAPEL wordt vernieuwd, de gevel wordt gerestaureerd en voorzien van een aantal grote ramen.
Deze opdracht omvat 1 perceel.
UItvoeringstermijn:
Gebouw DD: 150 werkdagen
Totaal perceel (gebouw DD en gebouw KP): 200 werkdagen
Durée
200 jours
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Zie bestek.
Au minimum
1. Zie bestek.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Zie bestek.
Au minimum
1. Zie bestek.
Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 5
truck tower-crane sharing