Havenbedrijf Antwerpen
Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Het slopen van de site van General Motors

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
25-09-2019
Publicatiedatum
27-09-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Havenbedrijf Antwerpen
Postadres
Zaha Hadidplein 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
13456911.07 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
THV Aannemingsbedrijf Aertssen nv - nv G&A De Meuter , Laageind 91, 2940 Stabroek, BELGIQUE-BELGIË