Système de qualification - secteurs spéciaux

TR 001XXX : Kwalificatiesysteem : werken spoorweguitrustingen.

Travaux
Date publication
07-02-2014
Pouvoirs adjudicateurs
INFRABEL | 1060 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45234100 - Ouvrages ferroviaires
Contenu bref
INFRABEL wenst een kwalificatiesysteem op te stellen voor de uitvoering van spoor- en , bovenleidingswerken, werken VVDK , werken aan zwakstroominrichtingen (Seininrichting en Televerbindingen) en hoogspanning (6kV tot 36kV), werken aan elektrische kabels en aan glasvezelkabels of een combinatie van de technische specialiteiten op de spoorweglijnen, stations, wisselverbindingen in het kader van de programma’s beheerd door TUC RAIL NV:
•voor de werken van deze technische specialiteiten of een combinatie ervan;
•voor de beddingswerken (grondwerken, hydraulica) die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze werken;
•voor gerichte interventies nodig voor de uitvoering van de ruwbouw burgerlijke bouwkunde.
De kandidaat kan zijn kandidatuur stellen voor een technische specialiteit of voor een combinatie van meerdere technieken. Indien de kandidaat meerdere technieken kiest, zijn de criteria geëist onder de punten 2.2.2, 2.2.3 en/of 2.2.4 van de selectieleidraad cumulatief.
truck tower-crane sharing