Avis de marché

Opdracht voor werken betreffende de herinrichting van Bougainville’s straat en de Scheutboslaan

Travaux
Date publication
25-07-2018
Date limite
31-08-2018 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek | 1080 Brussel, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Deze overheidsopdracht voor werken heeft betrekking op de herinrichting van de Bougainville’s straat en de Scheutboslaan, die bestaat uit de afbraak van de bestaande wegenis om de fundering van de voetpaden te leggen en vervolgens de bestrating, de onderfundering en de fundering van de wegenis aan te leggen. De bitumineuze verharding wordt in twee lagen aangebracht.
Description lots

Lot 1: Herinrichting van Bougainville's straat

Description
Deze overheidsopdracht voor werken heeft betrekking op de herinrichting van de Bougainville’s straat, die bestaat uit de afbraak van de bestaande wegenis om de fundering van de voetpaden te leggen en vervolgens de bestrating, de onderfundering en de fundering van de wegenis aan te leggen. De bitumineuze verharding wordt in twee lagen aangebracht.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Lot 2: Herinrichting van de Scheutboslaan

Description
Deze overheidsopdracht voor werken heeft betrekking op de herinrichting van de Scheutboslaan, die bestaat uit de afbraak van de bestaande wegenis om de fundering van de voetpaden te leggen en vervolgens de bestrating, de onderfundering en de fundering van de wegenis aan te leggen. De bitumineuze verharding wordt in twee lagen aangebracht.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Voor perceel 1 (herinrichting van de Bougainville’s straat): De vereiste categorie van erkenning is C5 en de klasse volgens de schatting is 3 (de vereiste erkenningsklasse voor elke inschrijver moet de klasse zijn die overeenstemt met zijn offerte)
Voor perceel 2 (herinrichting van de Scheutboslaan): De vereiste categorie van erkenning is C5 en de klasse volgens de schatting is 4 (de vereiste erkenningsklasse voor elke inschrijver moet de klasse zijn die overeenstemt met zijn offerte).
truck tower-crane sharing