Avis de marché

T068

Travaux
Date publication
18-03-2015
Date limite
08-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Vrije Basisschool De Zonnebloem | 3473 KORTENAKEN - Waanrode, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
Contenu bref
Het creëren en afwerken van een stooklokaal in een bestaand schoolgebouw met plaatsing van ketels en leidingen. + het plaatsen van een vloeropbouw met vloerverwarming in 3 klassen.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Niet in staat van faillissement verkeren / attest van de rechtbank van koophandel toevoegen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
klasse 2, categorie D17
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Een document waarin de schrijver verklaart dat elke onderaannemer die optreedt in eerste rang, op straffe van verwering door het bestuur, verplicht houder zal zijn van:
- een RSZ attest
- een bewijs van erkenning: categorie en klasse (corresponderend het totaalbedrag van het betreffende onderdeel der werken) kan voorleggen.
truck tower-crane sharing