Avis de marché

Onderhoudswerken wegen 2020 - 2022 (asfalt, beton)

Travaux
Date publication
29-04-2020
Date limite
02-06-2020 10:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Kasterlee | 2460 Kasterlee, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Rob Geerinckx
Codes sujets (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
Deze opdracht handelt over diverse werken in regie aan de wegen, fietspaden en voetpaden van de gemeente Kasterlee, deelgemeentes Kasterlee, Lichtaart en Tielen.
De werken worden in de mate van het mogelijke als volgt verdeeld: 2020: 40%, 2021: 40% & 2022: 20%
Description lots

Lot 1: Onderhouds- en herstellingswerken aan asfaltwegen

Description
Kleine en grote herstellingen aan asfaltwegen allerhande.
Er is geen lijst met straten beschikbaar, afhankelijk van offerte en budget wordt gekeken welke werken kunnen uitgevoerd worden.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: Onderhouds- en herstellingswerken aan betonwegen

Description
Onderhouds- en herstellingswerken aan betonwegen allerhande.
Er is geen lijst van straten beschikbaar, de werkopdrachten worden aangemaakt in functie van offerte en budget.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233120 - Travaux de construction de routes
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Zie bestek
Au minimum
1. Zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Zie bestek
Au minimum
1. Zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
truck tower-crane sharing