Avis d’attribution de marché

Project Zoom te 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Travaux
Date publication
30-07-2018
Valeur
1.914.234,00 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij | 1060 Brussel, BE | Organisme de droit public | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
De opdracht beoogt de verwezenlijking van werken met bijbehorende diensten inzake ontwerp en opvolging van de werken met naleving van de in het programma bepaalde doelstellingen.
De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team (een architect, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken, een EPB-adviseur en een veiligheids- en gezondheidscoördinator), belast met de volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de werken voor de bouw van ongeveer 14 woningen waarvan 80% sociale woningen en 20% middenklassewoningen, 10 parkeerplaatsen en een gemeenschapsuitrusting CASCO van ongeveer 50m² in het kader van de Alliantie Wonen.
Bij onderhavige aankondiging van een opdracht wordt een gedetailleerde fiche van het project gevoegd.
Prix

Lot 1: Project Zoom te 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Offres reçues
4
Valeur
2.376.870,78 EUR
Entreprises
JAVA Architecten | 1070 Brussel, BE
MK Engineering | 1050 Brussel, BE
UTIL | 1030 Brussel, BE
MK Engineering | 1050 Brussel, BE
Sami Kamar | 1020 Brussel, BE
Thys BP | 2260 Oeve-Westerloo, BE
truck tower-crane sharing