Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Plaatsen van buitensignalisatie Campus Portavida - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
23-04-2020
Date limite
26-05-2020 11:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Genk | 3600 Genk, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale | De heer Dirk Bamps
Codes sujets (CPV)
45233294 - Installation de signalisation routière
Contenu bref
Plaatsen van buitensignalisatie Campus Portavida
Description
Description
Plaatsen van buitensignalisatie Campus Portavida
Durée
90 jours
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: Het bedrag van de offerte - 60
Qualité: Timing/planning - Timing/planning
Qualité: De kwaliteit van de aangeboden producten - De kwaliteit van de aangeboden producten
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Omzetcijfers van soortgelijke opdrachten van de laatste 2 jaren.
Au minimum
1. n.v.t.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Referentielijst van vergelijkbare uitgevoerde werken in de laatste 2 jaren.
2. Vereiste erkenning D klasse 2
Au minimum
1. Minimaal één attest van goede uitvoering, uitgegeven door een openbaar bestuur, in de afgelopen 2 jaren voor een vergelijkbare opdracht.
truck tower-crane sharing