Rectificatif

AAK-18-1102 : Albertkanaal – Gemeente Grobbendonk: Renovatie oeververdediging ter hoogte van Kerkstoel opwaarts brug Grobbendonk

Travaux
Date publication
04-09-2019
Pouvoirs adjudicateurs
De Vlaamse Waterweg nv | 3500 Hasselt, BE | Organisme de droit public | ir. Tom Ory
Codes sujets (CPV)
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
45243600 - Travaux de construction de murs de quai
Contenu bref
Het project bestaat uit een renovatie van de oeververdediging over een lengte van ongeveer 293m van het Albertkanaal ter hoogte van Kerkstoel in Grobbendonk. Deze oeververdediging wordt gerenoveerd door voor de bestaande kaaimuur een nieuwe damplank en kopbalk te realiseren. Ook dient de verharding aan landzijde van de kaaimuur ten dele heraangelegd te worden; hierdoor dient men op de bestaande afwatering aan te sluiten.
Informations complémentaires
In de technische bepalingen van het bestek nr. AAK-18-1102 worden volgende wijzigingen aangebracht:
Paragraaf 5.1.1.3 van hoofdstuk 24 wordt integraal vervangen door:
De dienstlast, de voorspankracht en de breuklast van de grondankers worden hieronder aangegeven.
De dienstlast bedraagt 500 kN per grondanker.
De breuklast bedraagt 1000 kN per grondanker.
De voorspankracht bedraagt 224 kN per grondanker.
Paragraaf 5.1.1.4 van hoofdstuk 24 wordt integraal vervangen door:
De theoretische vrije lengte en de hellingshoekzijn aangeduid in de opdrachtdocumenten.
De voorwaarden voor de staalkwaliteit en de staalsectie zijn hieronder terug te vinden:
- de staalkwaliteit = minimum treksterkte van 1860N/mm²; minimum vloeigrens van 1670N/mm²
- de staalsectie = minimum 556 mm².
Paragraaf 5.1.1.5.B in hoofdstuk 24 wordt integraal vervangen door:
5.1.1.5.B BEPALING VAN DE VOORSPANKRACHT EN VOORSPANVOLGORDE (ENKEL VAN TOEPASSING OP VOORGESPANNEN ANKERS)
De opdrachtnemer kiest de volgorde waarin hij de grondankers wenst voor te spannen (het spanschema). Hij legt dit spanschema ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid, samen met een duidelijke, overzichtelijke en volledige berekeningsnota, waarin hij bewijst dat de maximale optredende momenten en dwarskrachten in de kesp kunnen opgenomen worden met de voorziene wapening in de kesp. De berekeningen gebeuren conform de voorschriften van SB260-21. De voorspanvolgorde wordt verplicht vermeld op de uitvoeringsplans.
truck tower-crane sharing