Avis de marché

Vernieuwen verwarming in wooneenheden Hof Terwagne

Travaux
Date publication
23-04-2020
Date limite
02-06-2020 09:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Ranst | 2520 Ranst, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Hilde Dielen
Codes sujets (CPV)
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Contenu bref
vernieuwen verwarming in wooneenheden Hof Terwagne
Description
Description
vernieuwen verwarming in wooneenheden Hof Terwagne
Durée
60 jours
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. geen
Au minimum
1. De verklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
2. Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.
Au minimum
1. De werken moeten in dezelfde grootte liggen als deze opdracht.
Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2
truck tower-crane sharing