Avis de marché

Renoveren van woningen dmv. doelgerichte energie-efficiëntiemaatregelen voor sociale woningen met voor- en namonitoring van energieprestaties

Travaux
Date publication
16-04-2020
Date limite
05-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
CNUZ CVBA | 3300 Tienen, BE | Logement et équipements collectifs | De heer Jayson Jonckers
Codes sujets (CPV)
45320000 - Travaux d'isolation
Contenu bref
De opdracht gaat over de energetische renovatie van +/- 173 sociale woningen gelegen in de Gijmelbergwijk te Aarschot dit aantal is echter een VH en dus niet limitatief en kan meer of minder woningen bedragen. Energetische renovatie omvat
1. het navullen van de spouw;
2. het isoleren van het dak;
3. het vervangen van het schrijnwerk;
4. het vervangen van de CV-ketel;
5. het vervangen van de radiatoren en
6. Het installeren van een ventilatie-systeem.
Voorafgaand aan de renovatiewerken word door een voor-monitoringsperiode de energieprestatie van iedere woning bepaald.
Op basis van deze metingen zal de inschrijver een te behalen energiebesparing vooropstellen.
Naast deze te bepalen energiebesparing dienen ook de geldende EPB-eisen voor renovatie gevolgd te worden (maximale U-waarden, minimale eisen installaties en minimale ventilatievoorzieningen).
Per woning wordt bepaald welke ingrepen worden uitgevoerd. Na het uitvoeren van de ingrepen zal door middel van een na-monitoring worden nagegaan of de vooropgestelde doelen werden behaald.
De woningen zijn momenteel bewoond. Een verhuisbeweging tijdens de werken is uitgesloten. De hinder die de bewoners ondervinden tijdens de werken dienen tot een minimum beperkt te worden.
Description
Description
De opdracht gaat over de energetische renovatie van +/- 173 sociale woningen gelegen in de Gijmelbergwijk te Aarschot dit aantal is echter een VH en dus niet limitatief en kan meer of minder woningen bedragen. Energetische renovatie omvat
1. het navullen van de spouw;
2. het isoleren van het dak;
3. het vervangen van het schrijnwerk;
4. het vervangen van de CV-ketel;
5. het vervangen van de radiatoren en
6. Het installeren van een ventilatie-systeem.
Voorafgaand aan de renovatiewerken word door een voor-monitoringsperiode de energieprestatie van iedere woning bepaald.
Op basis van deze metingen zal de inschrijver een te behalen energiebesparing vooropstellen.
Naast deze te bepalen energiebesparing dienen ook de geldende EPB-eisen voor renovatie gevolgd te worden (maximale U-waarden, minimale eisen installaties en minimale ventilatievoorzieningen).
Per woning wordt bepaald welke ingrepen worden uitgevoerd. Na het uitvoeren van de ingrepen zal door middel van een na-monitoring worden nagegaan of de vooropgestelde doelen werden behaald.
De woningen zijn momenteel bewoond. Een verhuisbeweging tijdens de werken is uitgesloten. De hinder die de bewoners ondervinden tijdens de werken dienen tot een minimum beperkt te worden.
Durée
9 mois
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Critères d'attribution
Prix: 35
Qualité: Planning en plan van aanpak - Planning en plan van aanpak
Qualité: Kwaliteit - Kwaliteit
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De inschrijver dient minimaal te beschikken over een erkenning categorie D, klasse 8.
Au minimum
1. Erkenning Categorie D, klasse 8
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8
truck tower-crane sharing