Avis de marché

Kanaal Gent-Oostende. Renovatie Ijsputbrug te Brugge.

Travaux
Date publication
04-03-2020
Date limite
10-04-2020 09:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
De Vlaamse Waterweg nv | 3500 Hasselt, BE | Organisme de droit public | ir. Caroline Bytebier
Codes sujets (CPV)
45221119 - Travaux de rénovation de ponts
Contenu bref
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van renovatiewerken van de volledige brug.
Description
Description
Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van renovatiewerken van de volledige brug.
Durée
150 jours
Codes de région (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Critères d'attribution
Prix: offertebedrag - 60
Prix: kwaliteit van de offerte - plan van aanpak - 40
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie E, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 3 behoren.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
registratie vereist
Au minimum
- Bewijs van vakbekwaamheid van het uitvoerend personeel voor de conserveringswerken staal, cfr. SB260-33-1.2.2
Het bijvoegen van de hierboven genoemde documenten is essentieel voor de beoordeling van de offerte.
truck tower-crane sharing