Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Opdracht voor onderhoud en kleine reparatiewerken aan de constitutieve elementen van hellende en platte daken, dakgoten en afvoerleidingen voor regenwater van gebouwen die door Leefmilieu Brussel worden beheerd of uitgebaat. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
29-04-2020
Date limite
18-05-2020 10:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Leefmilieu Brussel | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Environnement | Monsieur Etienne Delmotte
Codes sujets (CPV)
45261900 - Réparation et entretien de toiture
Contenu bref
PERCEEL 1 – Onderhoud van de daken
Perceel 1 betreft, voor alle door Leefmilieu Brussel beheerde of uitgebate gebouwen:
- de onderhoudswerken van de dakgoten, met inbegrip van alle bijkomstigheden
- de onderhoudswerken van de afvoerleidingen voor regenwater, met inbegrip van alle bijkomstigheden
- de onderhoudswerken van hellende en platte daken, met inbegrip van alle bijkomstigheden
- de werken van zeer beperkte omvang (werven van maximaal 20 m² excl. klimwerken) voor reparatie of vervanging van de afdichting van platte daken, met inbegrip van alle bijkomstigheden
- de werken van zeer beperkte omvang de voor de reparatie van afdekkingselementen van hellende daken (maximaal 2 m²), met inbegrip van alle bijkomstigheden
- de vervangings- of reparatiewerken van zeer beperkte omvang voor dakgoten, afvoerleidingen voor regenwater en inspectieputten voor afval- of regenwater, met inbegrip van alle bijkomsti...(zie opdrachtdocumenten)
Description lots

Lot 1: Entretien toitures

Description
Entretien toitures
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45261900 - Réparation et entretien de toiture
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: Entretien toitures vertes

Description
Entretien toitures vertes
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45261900 - Réparation et entretien de toiture
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Zie tabel in bijlage
Au minimum
1. Zie tabel in bijlage

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Zie tabel in bijlage
Au minimum
1. Zie tabel in bijlage
Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), klasse 1
D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn), klasse 1
D22 (Metalen dakbedekkingen en zinkwerk), klasse 1
truck tower-crane sharing