Avis de marché

Aanbrengen van fietssuggestiestroken met koudplast 2020

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
02-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Beringen | 3580 Beringen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Nicole Geuens
Codes sujets (CPV)
45233221 - Travaux de marquage routier
45233270 - Travaux de marquage d'emplacements de parking
Contenu bref
De werken omvatten het machinaal aanbrengen van koudplastisch materiaal op de aanwezige verharding in volgende twee straten : Schrikheidestraat en de Rijsselstraat.
De markering als fietssuggestiestrook, moet oker van kleur zijn en een breedte hebben van 1,7 m aan beide zijden van de weg.
Description
Description
De werken omvatten het machinaal aanbrengen van koudplastisch materiaal op de aanwezige verharding in volgende twee straten : Schrikheidestraat en de Rijsselstraat.
De markering als fietssuggestiestrook, moet oker van kleur zijn en een breedte hebben van 1,7 m aan beide zijden van de weg.
Durée
25 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45233270 - Travaux de marquage d'emplacements de parking
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Prix: 70
Qualité: Waarborgtermijn - Waarborgtermijn
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. nihil
Au minimum
1. nihil

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd ten minste 2 jaar geleden. Deze werken zijn individueel gestaafd door een attest van goede uitvoering dat uitgereikt is in het jaar 2020.
Au minimum
1. 3 bewijzen van goede uitvoering die betrekking hebben op de voorgestelde werken om in rekening te brengen.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
truck tower-crane sharing