Avis d’attribution de marché

AD-ALL-14-10-40 Raamovereenkomst voor het aanstellen van een aannemer voor asbestverwijdering

Travaux
Date publication
31-03-2015
Pouvoirs adjudicateurs
TMVW servicelijnen | 9000 Gent, BE
Codes sujets (CPV)
45262660 - Travaux de désamiantage
Contenu bref
AD-ALL-14-10-40 Raamovereenkomst voor het aanstellen van een aannemer voor asbestverwijdering
De onderhavige opdracht betreft vooreerst het uitvoeren van asbestverwijderingen in verscheidene vestigingen in beheer bij TMVW:
• Zwembad Rooigem, Peerstraat 1 te 9000 GENT;
• Zwembad Strop, Stropstraat 31 te 9000 GENT;
• Zwembad Van Eyck, J. De Vigneplein 5 te 9000 GENT;
• Sporthal Bourgoyen, Driepikkelstraat 30 te 9030 MARIAKERKE;
• Sporthal Tolhuis, Tolhuislaan 77 te 9000 GENT;
• Zwembad Noordzeebad, A. Van Ackersquare 1 te 8370 BLANKENBERGE;
• Sporthal 'D'Hoogploate', Willem Tellstraat 32 te 8370 BLANKENBERGE;
• Loods Louwagie, Willem Tellstraat 32 te 8370 BLANKENBERGE;
• Zwembad Bloemendale, C. Marichalstraat 3 te 8730 BEERNEM;
• Zwembad Valkaart, A. Rodenbachstraat 42 te 8020 OOSTKAMP.
Voor deze specifiek omschreven opdracht zal een overeenkomst worden afgesloten met de inschrijver die de meest voordelige offerte heeft ingediend.
Om te kunnen beantwoorden aan de continue vraag naar asbestverwijdering wil TMVW daarnaast, op basis van onderhavig bestek waarin de algemene voorwaarden voor de later uit te voeren deelopdrachten worden vastgelegd, tevens een overeenkomst sluiten met 3 inschrijvers, voor zover het aantal geschikte offertes voldoende groot is.
Prix

Lot 1: Raamovereenkomst voor asbestverwijdering

Offres reçues
6
Entreprises
S.B.M.I.

Lot 1: Raamovereenkomst voor asbestverwijdering

Offres reçues
6
Entreprises
Asbest Partners België

Lot 1: Raamovereenkomst voor asbestverwijdering

Offres reçues
6
Entreprises
Mourik
truck tower-crane sharing