Avis de marché

015_G / V. 20778 / ENIG PERCEEL : HERAANLEG OPEN SPEELPLAATS

Travaux
Date publication
26-03-2015
Date limite
18-05-2015 11:00
Estimation de la valeur totale
125000.00 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
vzw Instituut Zusters Onbevlekte Ontvangenis | 9860 Oosterzele, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45236210 - Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants
Contenu bref
ENIG PERCEEL: Heraanleg open speelplaats en inkomzone:
1/ Volledige heraanleg van de rioleringen, realisatie van nieuwe regenwaterput voor hergebruik van hemelwater;
2/ Realisatie van nieuwe keldertoegang vanaf speelplaats en drainage rondom bestaande kelder ;
3/ Heraanleg van verharding en paden in functie van bereikbaarheid, realisatie nieuwe toegang en speelverharding , aanleg van zachte speelzone en groenzones ;
4/ Eerste uitrusting: bijhorende afsluitingen, nieuwe schoolpoort en verplaatsing van bestaande speeluitrusting.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
C - klasse 1
truck tower-crane sharing