Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Sportcentrum Sportcity - Vervanging van de synthetisch grastapijt - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
01-04-2020
Date limite
24-04-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe | 1150 Sint-Pieters-Woluwe, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Madame Hedia Ezzaiadi
Codes sujets (CPV)
45212220 - Travaux de construction d'installations sportives polyvalentes
Contenu bref
Sportcentrum Sportcity - Vervanging van de synthetisch grastapijt.
Description
Description
Sportcentrum Sportcity - Vervanging van de synthetisch grastapijt.
Durée
45 jours
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. * De inschrijvers voegen aan hun offerte een lijst bij van minstens 3 referenties van gelijkaardige werken, die de afgelopen vijf jaar werden verricht, vergezeld van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
1. Het bedrag van deze werken moet minstens gelijk zijn aan 300.000 EUR. BTWE.
Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), klasse 3
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

De inschrijvers voegen aan hun offerte een lijst bij van minstens 3 referenties van gelijkaardige werken, die de afgelopen vijf jaar werden verricht, vergezeld van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. Het bedrag van deze werken moet minstens gelijk zijn aan 300.000 EUR. BTWE.
truck tower-crane sharing