Avis d’attribution de marché

Complex Ledeganck - Renovatie 2de Fase - Elektrische installatie, datanetwerk en branddetectie

Travaux
Date publication
23-03-2015
Valeur
1.109.463,89 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Universiteit Gent | 9000 Gent, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
45214400 - Construction de bâtiments universitaires
Contenu bref
Binnen het Masterplan Wetenschappen zal de UGent een grondige renovatie van het Complex Ledeganck doorvoeren. Om deze werken te realiseren, werd het Stappenplan Ledeganck uitgewerkt dat de opeenvolgende bouwfases in kaart brengt. De grootste renovatie omvat de renovatie van het complex Ledeganck, met name de renovatie Hoogbouw, de 2de fase en de 3de fase. In het masterplan 2006 werd voorzien om de onderzoeksgroepen, practicaruimtes en leszalen onder te brengen in de laagbouw, hoogbouw en 2de fase. De 3de fase, zal met uitzondering van de gelijkvloerse verdieping (leszalen), de 1ste verdieping (leszalen) en de 5de verdieping (Bacteriecollectie) voorbehouden blijven als museumblok.
Prix

Complex Ledeganck - Renovatie 2de Fase - Elektrische installatie, datanetwerk en branddetectie

Offres reçues
3
Valeur
1.109.463,89 EUR
Entreprises
De Mulder Algemene Elektriciteit BVBA | 9890 Gavere, BE | www.demulder.be
truck tower-crane sharing