Avis de marché

WBK-BB4010. Kanaal Bocholt-Herentals: Het herstellen van de brug Sint-Jozef-Olen

Travaux
Date publication
30-03-2015
Date limite
07-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
NV De Scheepvaart | 3500 Hasselt, BE | Organisme de droit public
Codes sujets (CPV)
45221119 - Travaux de rénovation de ponts
Contenu bref
Het voorwerp van de opdracht is:
Het herstellen van de brug Sint-Jozef-Olen over het kanaal Bocholt-Herentals: het renoveren van het wegdek, voetpaden en fietspaden, inclusief het vernieuwen van de waterdichtingslagen en de uitzetvoegen.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de Categorie C (Algemene Aannemingen van Wegenbouwkundige Werken) of
categorie E (Algemene Aannemingen van Burgelijke Bouwkunde), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse behoort die overeenstemt met het bedrag van zijn offerte of hoger.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de Categorie C (Algemene Aannemingen van Wegenbouwkundige Werken) of
categorie E (Algemene Aannemingen van Burgelijke Bouwkunde), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse behoort die overeenstemt met het bedrag van zijn offerte of hoger.
truck tower-crane sharing