Avis de marché

LEUVEN BS Pee & Nel - Renovatie conciergewoning (bouwen van kleuterklassen)

Travaux
Date publication
20-04-2020
Date limite
20-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Na voorafgaand sloopwerk (exterieur met vernieuwen daken en interieur) wordt een voormalige conciergewoning met huidige tijdelijke klassen verbouwd. Hellende en platte daken boven conciergewoning worden vernieuwd en binnenkoer wordt ingericht. Er worden 2 klaslokalen, en vernieuwd sanitair voorzien. Het secretariaat krijgt een nieuw binnenraam en de gang wordt gerenoveerd, inclusief technieken en rekening houdend met Monumentenzorg.
Achter op de speelplaats wordt fietsenberging vernieuwd en bijhorende luifel gebouwd.
Description
Description
Na voorafgaand sloopwerk (exterieur met vernieuwen daken en interieur) wordt een voormalige conciergewoning met huidige tijdelijke klassen verbouwd. Hellende en platte daken boven conciergewoning worden vernieuwd en binnenkoer wordt ingericht. Er worden 2 klaslokalen, en vernieuwd sanitair voorzien. Het secretariaat krijgt een nieuw binnenraam en de gang wordt gerenoveerd, inclusief technieken en rekening houdend met Monumentenzorg.
Achter op de speelplaats wordt fietsenberging vernieuwd en bijhorende luifel gebouwd.
Voor deze opdracht is er een voorwaardelijk deel voorzien. Indien tijdig omgevingsvergunning worden ook de twee inkomdeuren aangepakt : extra inkom langs secretariaat en toegankelijk maken van hoofd inkom.
Durée
120 jours
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

De Uitvoeringstermijn wordt bepaald in kalenderdagen en bedraagt: 120 kalenderdagen. Er geldt een absolute einddatum 1 september 2020 waarop de klaslokalen beschikbaar moeten zijn. Conform artikel 76 §4, in fine van het KB Uitvoering 2013 wordt de uitvoeringstermijn in kalenderdagen uitgedrukt en niet in werkdagen. De specifieke organisatie van de school maakt het noodzakelijk dat de school op 1 september 2020 de leerlingen moet huisvesten. Het niet behalen van deze deadline zou immers resulteren in economische schade. Het gebouw moet dan ook beschikbaar zijn voor het inrichten van het onderwijs. Op basis van een inschatting van de communicatie in de media over de Covid-19-maatregelen die reeds werden genomen en anticiperend op die maatregelen die thans worden voorgesteld, gaat de aanbestedende overheid ervan uit dat de verplichte vakantieperiode zoals omschreven in artikel 76, § 4, in fine van het KB Uitvoering 2013 in het jaar 2020 niet zal plaatsvinden in de gebruikelijke maanden juli en augustus 2020. Derhalve wordt de vooropgestelde planning en uitvoeringstermijn gehanteerd opdat de school operationeel kan zijn op 1 september 2020.
Startdatum te bepalen in onderling overleg maar gezien de absolute datum van ingebruikname van 1 september 2020 best ingaand maximum 30 kalenderdagen na sluiting van de opdracht.
Het voorwaardelijk deel “aanpassingen in voorgevel, extra inkomdeur” zal besteld worden, na het bekomen van bouwvergunning. Hiervoor wordt een bijkomend uitvoeringstermijn van 20 KD voorzien.
truck tower-crane sharing