Avis d’attribution de marché

Heraanleg stationsomgeving - deel busstation

Travaux
Date publication
23-04-2020
Valeur
3.152.606,98 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Oostende | 8400 Oostende, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Anja Gregorius
Codes sujets (CPV)
45213311 - Travaux de construction de gares routières
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
Contenu bref
De werken omvatten hoofdzakelijk wat volgt:
- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …
- Opbreken van gebouw
- Opbreken van keerconstructies
- Grondwerken in uitgraving en geschikt maken van het baanbed
- Aanleggen van verharding in beton
- Aanleggen van verhardingen in betontegels
- Aanleggen van verharding in dijktegels
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Uitvoeren van lijnvormige elementen uit natuursteen
- Wegherstellingswerken – aansluiting bestaande toestand
- Plaatsen van RWA en DWA-riolering
- Plaatsen van wachtaansluitingen
- Plaatsen van KWS-afscheider
- Plaatsen van leuning
- Plaatsen van wachtbuizen
- Opmaken van as-builtplannen
- Allerhande werken
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
- Bouw chauffeursgebouw
- Voorbereidende werken voor plaatsing luifels
- …
Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.
Prix

Heraanleg stationsomgeving - deel busstation

Offres reçues
5
Valeur
3.152.606,98 EUR
Entreprises
Aannemingen Penninck nv | 8800 Roeselare, BE
truck tower-crane sharing