Avis de marché

RAN3024 - Ranst, riolering Winkelhaak

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
29-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Mevr. Marleen Verbeeck
Codes sujets (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Contenu bref
RAN3024 - Ranst, riolering Winkelhaak
-Volledige opbraak wegenis
-Aanleg DWA riolering (diam.250, l= 264m) en bijhorende inspectieputten
-Aanleg langsgracht met betuining
-Aanleg verharding in asfalt + lijnvormige elementen
-Aanleg bermen in grasbetontegels
-In stand houden van de waterhuishouding
Description
Description
RAN3024 - Ranst, riolering Winkelhaak
-Volledige opbraak wegenis
-Aanleg DWA riolering (diam.250, l= 264m) en bijhorende inspectieputten
-Aanleg langsgracht met betuining
-Aanleg verharding in asfalt + lijnvormige elementen
-Aanleg bermen in grasbetontegels
-In stand houden van de waterhuishouding
Durée
80 jours
Codes de région (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Erkenning van de aannemer in categorie C/C1 of E1, klasse 2.
truck tower-crane sharing