Avis de marché

Passief nieuwbouwproject Kinderdagverblijf De Boekenmolen

Travaux
Date publication
29-04-2020
Date limite
23-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Gent | 9000 Gent, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Passief nieuwbouwproject Kinderdagverblijf De Boekenmolen
Description
Description
Passief nieuwbouwproject Kinderdagverblijf De Boekenmolen
Durée
250 jours
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:
- 1 succesvolle referentie van passiefbouw aan de hand van een passiefhuiscertificaat of
- een luchtdichtheidsrapport aangaande de kwaliteit van de gebouwschil waarbij uit een BlowerDoor-proefverslag, methode A, blijkt dat de luchtdichtheid n50 = 0,6 h-1 werd gehaald. De inschrijver dient plaats van uitvoering van de werken, opdrachtgever, bedrag en tijdstip van uitvoering te vermelden. Dit attest of rapport moet dateren van de laatste vijf jaar voorafgaand aan de publicatiedatum van dit bestek.
Au minimum
Vereiste erkenning: D (Algemene aannemingen van bouwwerken), Klasse 5
truck tower-crane sharing