Avis de marché

RI3BZ027 - KWZI Lillo, bouwen en opstarten van een plaatselijke zuivering

Travaux
Date publication
24-04-2020
Date limite
12-06-2020 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Marc Van Leekwijck
Codes sujets (CPV)
45232420 - Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
Contenu bref
RI3BZ027 - KWZI Lillo, bouwen en opstarten van een plaatselijke zuivering
Bouwen en opstarten van een KWZI te Lillo.
gelegen langsheen de Scheldelaan te Lillo, Antwerpen.
Besteknummer: RI3BZ027 – Bouwkundige werken + Elektromechanica (1 lot)
De opdracht omvat in hoofdzaak:
- Bouwrijp maken van de bouwzone d.m.v. rooien van bomen en beplantingen
- Bouwen van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voor 200 IE omvattende:
* een voorbezinktank met randapparatuur
* een humustank (nabezinking) met randapparatuur
* een betonnen inkuiping voor biorotoren met randapparatuur
* aansluiten van via Bestuur toegeleverde biorotor
* een plaatselijk laagspannings- en bedieningsbord opgesteld in technisch lokaal
* infrastructuur omvattende een technisch lokaal, toegangsweg, omheining, toegangspoort en verlichting
Description
Description
RI3BZ027 - KWZI Lillo, bouwen en opstarten van een plaatselijke zuivering
Bouwen en opstarten van een KWZI te Lillo.
gelegen langsheen de Scheldelaan te Lillo, Antwerpen.
Besteknummer: RI3BZ027 – Bouwkundige werken + Elektromechanica (1 lot)
De opdracht omvat in hoofdzaak:
- Bouwrijp maken van de bouwzone d.m.v. rooien van bomen en beplantingen
- Bouwen van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voor 200 IE omvattende:
* een voorbezinktank met randapparatuur
* een humustank (nabezinking) met randapparatuur
* een betonnen inkuiping voor biorotoren met randapparatuur
* aansluiten van via Bestuur toegeleverde biorotor
* een plaatselijk laagspannings- en bedieningsbord opgesteld in technisch lokaal
* infrastructuur omvattende een technisch lokaal, toegangsweg, omheining, toegangspoort en verlichting
Durée
365 jours
Codes de région (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Erkenning van de aannemer in categorie V, L of E, klasse 3.
truck tower-crane sharing