Avis de marché

GENT MPI de Oase CAPA 19 - nieuwbouw Medisch Pedagogisch Instituut de Oase

Travaux
Date publication
03-04-2020
Date limite
04-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Éducation
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht:
Het Medisch Pedagogisch Instituut de Oase biedt kleuter en lager onderwijs aan voor leerlingen buitengewoon onderwijs type BA, 2, 3 en 9. De opdracht omvat een uitbreiding van het huidige schoolgebouw en wordt gerealiseerd in kader van een capaciteitsnood.
Het project voorziet in een nieuwbouw met een aantal klassen én ondersteunende lokalen. De uitbreiding wordt ingepland aansluitend aan de linker vleugel van het hoofdgebouw. Dit zowel op de gelijkvloerse verdieping als op niveau +1. Een beperkt aantal omgevingswerken worden opgenomen in het programma.
De bouwsite is gelegen in de Voskenslaan 362 te 9000 Gent.
Het indicatieve Projectbudget is 1.080.000 euro incl. BTW en studiekosten.
Met het oog op bewaking van kosten en termijnen, werd beslist de opdracht uit te voeren via een ‘DB-formule’, met name één overheidsopdracht voor ontwerp én uitvoering van de geleverde diensten en werken tot de definitieve oplevering door de Opdrachtnemer. Tijdens de uitvoering wordt indicatief een aantal mijlpaal betalingen voorzien.
Description
Description
De gunning van deze opdracht gebeurt via een mededingingsprocedure met onderhandeling cfr. artikel 38, §1, 1°, c) Wet Overheidsopdrachten 2016.
Durée
18 mois
Codes de région (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Critères d'attribution
Qualité: Stedenbouwkundige en Architecturale kwaliteit - 40
Prix: Globale prijs en financiële haalbaarheid - 30
Qualité: Technische Kwaliteit - 30
truck tower-crane sharing