Avis de marché

OCMW Destelbergen: wegenis-, riolerings- en omgevingswerken Campus Steenvoorde

Travaux
Date publication
19-03-2015
Date limite
24-04-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Destelbergen | 9070 Destelbergen, BE | Autorité régionale ou locale | Protection sociale
Codes sujets (CPV)
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
Contenu bref
OCMW Destelbergen: wegenis-, riolerings- en omgevingswerken Campus Steenvoorde:
- Voorbereidende werken
- Topografische werkzaamheden
- Aanleg rijwegen en parkeerplaatsen in waterdoorlatende betonstraatstenen
- Aanleg terras in betontegels
- Klaarmaken van groenzones met teelaarde (exclusief beplanting)
- Onderhoud gedurende de waarborgperiode
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie bestek
truck tower-crane sharing