Avis de marché

Vereenvoudigde Ruilverkaveling A11 - Inrichtingswerken deel 2

Travaux
Date publication
27-04-2020
Date limite
04-06-2020 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Ruilcomité A11, traject Leopoldkanaal-N49 | 8200 Brugge, BE | Organisme de droit public | Environnement | De heer Peter Blanckaert
Codes sujets (CPV)
45221110 - Travaux de construction de ponts
45233120 - Travaux de construction de routes
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Contenu bref
De uit te voeren werken betreffen:
– Diverse voorbereidende werken en grondwerken ;
– Herstel Sabtsweg: uitwijkstroken, duikers en herinrichten kruispunten;
– Aanleg ontsluitingsweg O16: steenslagweg;
– Herstel ontsluitingsweg O13: steenslagweg;
– Aanleg fietsverbinding F5: vrijliggend fietspad (asfaltverharding) tussen de Sabtsweg en de Oostkerkestraat;
– Fietsbrug over de Zwinnevaart;
Plaats van werken : grondgebied van de gemeente Damme
Description
Description
De uit te voeren werken betreffen:
– Diverse voorbereidende werken en grondwerken ;
– Herstel Sabtsweg: uitwijkstroken, duikers en herinrichten kruispunten;
– Aanleg ontsluitingsweg O16: steenslagweg;
– Herstel ontsluitingsweg O13: steenslagweg;
– Aanleg fietsverbinding F5: vrijliggend fietspad (asfaltverharding) tussen de Sabtsweg en de Oostkerkestraat;
– Fietsbrug over de Zwinnevaart;
Plaats van werken : grondgebied van de gemeente Damme
Durée
120 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45221110 - Travaux de construction de ponts
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Codes de région (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4
truck tower-crane sharing