Avis de marché

EAN15AW008 Aanneming Bouwkunde i.k.v. energie-efficiëntie en optimalisatie gebouwschil

Travaux
Date publication
31-03-2015
Date limite
28-05-2015 14:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
EANDIS CVBA werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd | 9090 Melle, BE
Codes sujets (CPV)
45261100 - Travaux de charpente
45261200 - Travaux de couverture et de peinture de toiture
45261210 - Travaux de couverture
45261213 - Travaux de couverture métallique
45261214 - Travaux de couverture en bardeaux bitumés
45261410 - Travaux d'isolation de toiture
45261910 - Réparation de toiture
45320000 - Travaux d'isolation
45321000 - Travaux d'isolation thermique
45410000 - Travaux de plâtrerie
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
45421130 - Poses de portes et de fenêtres
45421141 - Travaux de cloisonnement
45422000 - Travaux de charpenterie
45441000 - Travaux de vitrerie
45443000 - Travaux de façade
Contenu bref
Aanneming bouwkunde omvat volgende soorten werken:
• Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk.
• Het leveren en plaatsen van dak-, vloer- en buitengevelisolatie.
• Het leveren en plaatsen van spuitisolatie.
• Het leveren en plaatsen van buitengevelisolatie met bepleistering.
Behoren tot de scope:
• Isolatiewerken/gevelrenovatiewerken waarvoor geen bouwvergunning is vereist.
• Isolatiewerken/gevelrenovatiewerken waarvoor de lokale besturen zelf een bouwvergunning hebben aangevraagd of waarvoor de gemandateerde een bouwvergunning heeft gevraagd.
• Isolatiewerken/gevelrenovatiewerken waarvoor een bouwvergunning is vereist en deze in opdracht van Eandis aangevraagd wordt.
Description lots

Lot 1: Perceel 1

Description
Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk voor klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
45421130 - Poses de portes et de fenêtres
45421141 - Travaux de cloisonnement
45422000 - Travaux de charpenterie
45441000 - Travaux de vitrerie
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 2: Perceel 2

Description
Het leveren en plaatsen van hoogrendementsglas en buitenschrijnwerk voor minimum klasse 2 projecten in alle
infrastructuurgebieden.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
45421130 - Poses de portes et de fenêtres
45421141 - Travaux de cloisonnement
45422000 - Travaux de charpenterie
45441000 - Travaux de vitrerie
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 3: Perceel 3

Description
Het leveren en plaatsen van dak, vloer- en gevelisolatie (met isolatieschild) voor klasse 1 projecten in alle
infrastructuurgebieden.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45261100 - Travaux de charpente
45261200 - Travaux de couverture et de peinture de toiture
45261210 - Travaux de couverture
45261213 - Travaux de couverture métallique
45261214 - Travaux de couverture en bardeaux bitumés
45261410 - Travaux d'isolation de toiture
45261910 - Réparation de toiture
45320000 - Travaux d'isolation
45321000 - Travaux d'isolation thermique
45443000 - Travaux de façade
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 4: Perceel 4

Description
Het leveren en plaatsen van dak, vloer- en gevelisolatie (met isolatieschild) voor minimum klasse 2 projecten in
alle infrastructuurgebieden.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45261100 - Travaux de charpente
45261200 - Travaux de couverture et de peinture de toiture
45261210 - Travaux de couverture
45261213 - Travaux de couverture métallique
45261214 - Travaux de couverture en bardeaux bitumés
45261410 - Travaux d'isolation de toiture
45261910 - Réparation de toiture
45320000 - Travaux d'isolation
45321000 - Travaux d'isolation thermique
45443000 - Travaux de façade
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 5: Perceel 5

Description
Het leveren en plaatsen van spuitisolatie voor minimum klasse 1 projecten in alle infrastructuurgebieden.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45320000 - Travaux d'isolation
45321000 - Travaux d'isolation thermique
Critères d'attribution
Prix: 100

Lot 6: Perceel 6

Description
Het leveren en plaatsen van buitengevelisolatie met bepleistering voor minimum klasse 1 projecten in alle
infrastructuurgebieden.
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45320000 - Travaux d'isolation
45321000 - Travaux d'isolation thermique
45410000 - Travaux de plâtrerie
45443000 - Travaux de façade
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
zie opdrachtdocument
Het opdrachtdocument (lastenboek) en alle bijhorende documenten dienen per mail opgevraagd te worden bij de opdrachtgever.
GELIEVE HIERVOOR HET DOCUMENT “AANVRAAG OPDRACHTDOCUMENT EAN15AW008” TE GEBRUIKEN.
GELIEVE HIERVOOR UW MAIL MET DEZE BIJLAGE TE RICHTEN NAAR BART VAN DEYNSE OP HET VOLGEND E-MAILADRES: [email protected]

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
zie opdrachtdocument
Het opdrachtdocument (lastenboek) en alle bijhorende documenten dienen per mail opgevraagd te worden bij de opdrachtgever.
GELIEVE HIERVOOR HET DOCUMENT “AANVRAAG OPDRACHTDOCUMENT EAN15AW008” TE GEBRUIKEN.
GELIEVE HIERVOOR UW MAIL MET DEZE BIJLAGE TE RICHTEN NAAR BART VAN DEYNSE OP HET VOLGEND E-MAILADRES: [email protected]
truck tower-crane sharing