Rectificatif

Nieuwbouw klaslokalen, refter, turnzaal. LOT 4: EERSTE UITRUSTING

Travaux
Date publication
13-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Katholiek Onderwijs Deurne | 2100 Deurne, BE | Éducation | Hans Peeters
Codes sujets (CPV)
45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie
Contenu bref
Plaatsen van kastgehelen en afkastingen.
Informations complémentaires
Aanvulling bij het technisch bestek: --- aanvulling art. 57.01 ---
truck tower-crane sharing