Avis de marché - secteurs spéciaux

57/53/3/14/043 Vernieuwen van waterdichte rokken en renovatie van onderbruggingen Lijn 50 kp. 10.689 Wolsemstraat te Dilbeek, Lijn 50 kp. 11.235 Wolsemstraat te Dilbeek en Lijn 60 kp. 14.966 Huinegem te Asse

Travaux
Date publication
25-03-2015
Date limite
06-05-2015 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Infrabel - Area North-West | 9000 Gent, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45221119 - Travaux de rénovation de ponts
Contenu bref
Het vernieuwen van de waterdichte rok en renovatie van de onderbouw van de volgende spoorwegbruggen :
- Lijn 50 kp. 10.689 Wolsemstraat te Dilbeek
- Lijn 50 kp. 11.235 Wolsemstraat te Dilbeek
- Lijn 60 kp. 14.966 Huinegem te Asse
Voor deze werken wordt telkens een buitendienststellingsweekend (Totale Lijnonderbreking ) van de spoorlijn voorzien.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
- Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16/07/2012;
- Een fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA - Toren A, 17de verdieping, Koning Albert II-laan 33 bus 43, 1030 Schaarbeek, tel 02/575 80 80, e-mail: [email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes;

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Klasse 4 of hoger
Categorie E
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

zie bestek
truck tower-crane sharing