Avis de marché

Structureel onderhoud N3 Tervuursesteenweg tussen Berg Tabor en Bertem.

Travaux
Date publication
06-11-2019
Date limite
09-12-2019 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant | 3000 Leuven, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Affrezen bestaande asfaltverhardingen.
- Op hoogte brengen bestaande riooldeksels, gedeeltelijk vervangen riooldeksels.
- Op hoogte brengen kolken, indien nodig vervangen.
- Aanbrengen nieuwe asfaltverharding met asfaltwapening.
- Greppels in gietasfalt.
- Herstellingen aan fietspaden en voetpaden.
- Markeringen.
- Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Description
Description
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- Affrezen bestaande asfaltverhardingen.
- Op hoogte brengen bestaande riooldeksels, gedeeltelijk vervangen riooldeksels.
- Op hoogte brengen kolken, indien nodig vervangen.
- Aanbrengen nieuwe asfaltverharding met asfaltwapening.
- Greppels in gietasfalt.
- Herstellingen aan fietspaden en voetpaden.
- Markeringen.
- Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Durée
40 jours
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C
truck tower-crane sharing