Avis d’attribution de marché

Concessie voor openbare werken voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde

Travaux
Date publication
30-03-2015
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Oudenaarde | 9700 Oudenaarde, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45212212 - Travaux de construction de piscines
Contenu bref
De concessie voor openbare werken voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde.
Het nieuwe zwembadcomplex heeft een capaciteit van minstens 200.000 zwemmers per jaar en omvat minstens de volgende infrastructuur:
- een 25m wedstrijdbad met minstens 8 banen en met, over een oppervlakte van minstens 10m x 10m, een diepte tot 4m, te gebruiken door de duikclub;
- een van het wedstrijdbad afgescheiden recreatiebad met glijbaan;
- een instructiebad met een oppervlakte van ongeveer 150m² en een diepte van 40cm tot 80cm (desgevallend door middel van beweegbare elementen af te bakenen in het wedstrijdbad);
- een peuterbad met speeltuigen;
- een compressorruimte met buitenvulstation;
- een volledig uitgeruste les- en vergaderruimte van minstens 100m²;
- droogtrainlokalen;
- voldoende kleedkamers;
- een cafetaria.
Prix

Concessie voor openbare werken voor de bouw en exploitatie van een stedelijk zwembad te Oudenaarde

Offres reçues
2
Entreprises
NV Sportoase Oudenaarde | 2310 Rijkevorsel, BE
truck tower-crane sharing