Avis de marché

Walle - bouwen van een bufferbekken op het Ei

Travaux
Date publication
30-04-2020
Date limite
02-06-2020 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Tessa Dumortier
Codes sujets (CPV)
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
45262310 - Travaux de mise en œuvre de béton armé
Contenu bref
Walle - bouwen van een bufferbekken op het Ei
Description
Description
Walle - bouwen van een bufferbekken op het Ei
Durée
60 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
45233120 - Travaux de construction de routes
45262310 - Travaux de mise en œuvre de béton armé
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. zie minimumeisen
2. een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.
Au minimum
2. De attesten aangeleverd door Belgische inschrijvers zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Voor attesten ingediend door buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn van de attesten afhankelijk van de regelgeving in het land van herkoms

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. zie minimuseisen
Au minimum
1. zie minimumeisen
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 5
truck tower-crane sharing