Procès-verbal d’ouverture des offres

V0142008 - Vervangen beluchtingssyteem door traagdraaiende puntbeluchters

Travaux
Date publication
30-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Stijn Van Goethem
Codes sujets (CPV)
45252130 - Équipement de station d'épuration
Contenu bref
V0142008 - Vervangen beluchtingssyteem door traagdraaiende puntbeluchters
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken
• Het dimensioneren, leveren, plaatsen en afregelen van nieuwe vast opgestelde puntbeluchters.
• Het dimensioneren, leveren en plaatsen van prefab betonnen loopbruggen voor de 4 puntbeluchters
• Het leveren en plaatsen van een metalen loopstructuur en cabine t.b.v. puntbeluchters
• Een volledig nieuwe prefab hoogspanningscabine 1000 kVA
• Het leveren, plaatsen en elektrisch aansluiten van 4 nieuwe motorische aandrijvingen op de bestaande kantelstuwen
• Het opengraven en terug dichten van de kabeltracés t.b.v. de nieuwe bekabeling;
• Het plaatsen van frequentieregelaars t.b.v. de puntbeluchters
• Het plaatsen van een prefab LS-cabine met nieuw LSB voor alle apparatuur binnen het “beluchtingseiland”
• Aansluiten van alle apparatuur binnen het “beluchtingseiland” op de nieuwe decentrale PLC
• Het vervangen van alle kabels/lokale borden/kabelgoten binnen het “beluchtingseiland”
Offres

Deckx Elektro Mechanica NV | 2480 Dessel, BE

Valeur
1.765.008,67 EUR

Fabricom | 2630 Aartselaar, BE

Valeur
1.793.693,00 EUR

RONOH

Valeur
1.184.885,74 EUR

Smet GWT Europe | 2480 Dessel, BE

Valeur
1.784.087,45 EUR

Visser Smit Hanab nv | 9000 GENT, BE

Valeur
1.706.193,07 EUR
truck tower-crane sharing