Avis de marché

Hout- en groenafdeling OptimaT: perceel B1 INDUSTRIËLE VLOEREN

Travaux
Date publication
20-03-2015
Date limite
30-04-2015 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
OptimaT VZW(afdeling van Huize Tordale VZW) | 8810 Lichtervelde, BE | Organisme de droit public
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
45213000 - Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports
Contenu bref
Hout- en groenafdeling OptimaT: perceel B1 INDUSTRIËLE VLOEREN
Description

perceel B1 INDUSTRIËLE VLOEREN

Description
leveren en plaatsen van ca 8000 m2 industriële betonvloeren in nieuwe werkplaats
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45213000 - Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De aannemer voegt bij zijn inschrijving het bewijs van financiële en economische draagkracht om de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van de aannemer aan te tonen gestaafd met de volgende stukken:
- passende bankverklaring of bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
- laatst beschikbare balansen of balansuittreksels + resultatenrekening van het laatste boekjaar

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Vereiste erkenning voor perceel B1 Industriële vloren: erkenning categorie D1, klasse 3
truck tower-crane sharing