Avis de marché simplifié

A5359002 - Plaatsen terugslagkleppen incl. bouwkundige werken Oosterzele – overstort Pastoor De Vosstraat & Sint-Martensdries.

Travaux
Date publication
17-04-2020
Date limite
19-05-2020 11:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée sans publication préalable (avec publication dans le Free Market)
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Thomas Eeman
Codes sujets (CPV)
45262300 - Travaux de bétonnage
Contenu bref
A5359002 - Plaatsen terugslagkleppen incl. bouwkundige werken
Oosterzele – overstort Pastoor De Vosstraat & Sint-Martensdries.
Plaatsen van terugslagkleppen op overstortleiding en -koker incl. bouwkundige
aanpassingswerken (storten beton, aanpassen stroomprofiel gracht, waterinstandhouding
gracht, etc.)
truck tower-crane sharing