Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Dakrenovatie sporthal Ottoy - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
24-04-2020
Date limite
18-05-2020 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Denderleeuw | 9470 Denderleeuw, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Chantal Buyl
Codes sujets (CPV)
45260000 - Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
45261200 - Travaux de couverture et de peinture de toiture
45261410 - Travaux d'isolation de toiture
Contenu bref
Dakrenovatie sporthal Ottoy
Description
Description
Dakrenovatie sporthal Ottoy
Durée
40 jours
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45261200 - Travaux de couverture et de peinture de toiture
45261410 - Travaux d'isolation de toiture
Codes de région (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. /
2. /

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van min. 5 werken met TPO-dakbedekking die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht.
Au minimum
1. Voor elk vermeld project op de lijst moet een certificaat toegevoegd worden dat bewijst dat het werk naar behoren is uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 3
truck tower-crane sharing