Avis de marché

OLN3024 - Olen, wegen- en rioleringswerken in Spoorwegstraat, Melkerijstraat en Dellekens-Weier

Travaux
Date publication
28-04-2020
Date limite
29-05-2020 11:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Ronny Collet
Codes sujets (CPV)
45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées
Contenu bref
OLN3024 - Olen, wegen- en rioleringswerken in Spoorwegstraat, Melkerijstraat en Dellekens-Weier
Het project bevindt zich volledig op het grondgebied van Olen.
De opdracht omvat de aanleg van een DWA-riolering en het opnieuw aanleggen van de wegenis. Verder worden er ook grachten aangelegd en de huistoegangen worden vernieuwd.
Het project omvat concreet:
- Uitvoeren van topografische verrichtingen
- Opbreken van verhardingen en hun funderingen
- Grondwerken voor aanleg nieuwe riolering
- Aanleggen van riolering en bouwen van inspectieputten
- Aanleg van funderingen
- Aanleg van verhardingen: betonstraatstenen voor de rijweg
- Aanleg van verhardingen: beton voor de rijweg
- Aanleg van verhardingen: betonstraatstenen voor de huistoegangen
- Aanleg van beschoeide grachten
- Bouwen van een pompunit
Description
Description
OLN3024 - Olen, wegen- en rioleringswerken in Spoorwegstraat, Melkerijstraat en Dellekens-Weier
Het project bevindt zich volledig op het grondgebied van Olen.
De opdracht omvat de aanleg van een DWA-riolering en het opnieuw aanleggen van de wegenis. Verder worden er ook grachten aangelegd en de huistoegangen worden vernieuwd.
Het project omvat concreet:
- Uitvoeren van topografische verrichtingen
- Opbreken van verhardingen en hun funderingen
- Grondwerken voor aanleg nieuwe riolering
- Aanleggen van riolering en bouwen van inspectieputten
- Aanleg van funderingen
- Aanleg van verhardingen: betonstraatstenen voor de rijweg
- Aanleg van verhardingen: beton voor de rijweg
- Aanleg van verhardingen: betonstraatstenen voor de huistoegangen
- Aanleg van beschoeide grachten
- Bouwen van een pompunit
Durée
88 jours
Codes de région (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Erkenning van de aannemer in categorie C1, klasse 5.
truck tower-crane sharing