Procès-verbal d’ouverture des offres

Uitnodiging tot indienen offerte - Ionisatie van de luchtgroepen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
30-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Damiaan | 8400 Oostende, BE | Santé | Mevrouw Inge De Smet
Codes sujets (CPV)
45253600 - Travaux de construction d'installations de déionisation
45331210 - Travaux d'installation de ventilation
Contenu bref
Ionisatie van de luchtgroepen
Offres

ionair Benelux B.V. | 5657 EN Eindhoven, NL

truck tower-crane sharing